varmeanlegg og kjøleanlegg

VANNBEHANDLINGS­KONTROLL

varmeanlegg og kjøleanlegg

VANNBEHANDLINGS­KONTROLL

Innledningskurs

Kurset i vannbehandling gir deg en grunnleggende innføring i hvilke prosesser som foregår i et lukket energianlegg, hvordan vannbehandling fungerer og en veiledning gjennom aktuelle
vannbehandlingsmetoder, avvikshåndtering og forebygging av driftsproblemer

Du blir gitt den nødvendige kompetansen som kreves for på egenhånd å identifisere eventuelle driftsproblemer, vurdere status på egen vannkvalitet og kunnskap til å velge riktig vannbehandlingsprogram 

Underveis blir du også vist kundeeksempler hvor vi ser hvordan vannbehandling kan håndteres i praksis og hvilke gevinster dette gir

Du får i tillegg innsikt i eksisterende krav til vannbehandling og hvilke standarder som vil følge av den nye nasjonale veilederen for vannbehandling

Kursinnhold

 • Gjeldende krav til vannbehandling
 • Vannkvalitet og vannbehandling
 • Konsekvenser og utfordringer
 • Vannbehandlingsløsninger
 • Service på vannbehandlingsutstyr
 • Avvikshåndtering
 • Hvordan komme i gang
 • Vannprøvetaking
 • Analyse
 • Væskekvalitet
 • Vannbehandlingsutstyr
 • Funksjonskontroll
 • Feilsøking
 • Gjeldende og kommende krav til vannbehandling
 • Introduksjon til vannkvalitet og vannbehandling
 • Konsekvenser ved redusert væskekvalitet
 • Vannbehandlingsløsninger
 • Vannprøvetaking for analyse av væskekvalitet
 • Service på vannbehandlingsutstyr
 • Funksjonskontroll og feilsøking
 • Avvikshåndtering
 • Hvordan komme i gang

Kursinformasjon

TYPE kurs

Individuelt eller bedriftsinternt for mindre grupper

sted

Kurset avholdes som webinar

KURS­BEVIS

Hver deltaker får tilsendt en flervalgsprøve i etterkant av kurset

Ved bestått prøve vil deltakeren få tilsendt kursbevis fra Kompaskolen

KUNNSKAPS­KRAV

Kurset krever ingen forkunnskaper

PRIS

2.900,- per deltaker
Inkluderer kursmateriell tilsendt i etterkant

VARIGHET

3 timer
Det bør i tillegg settes av 15 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett

MÅLGRUPPE

Driftere, forvaltere, rådgivere, konsulenter, rørleggere, serviceteknikere, serviceledere, prosjektledere og prosjekterende

kursleder

Van Ha Doan

Kompetanseløp

Dette kurset er en del av Kompaskolens sertifiseringsprogram for rørleggerbransjen samt kompetanseprogram for driftsteknikere og driftsledere

 

Påmeldingsskjema

Produktuavhengig og leverandøruavhengig

Produkt­uavhengige kurs

Vi legger vekt på en produktuavhengig og objektiv tilnærming i våre kurs, hvor hovedmålet er å utstyre deltakerne med den nødvendige kunnskapen til selv å identifisere og anvende de mest effektive strategiene for sine anlegg

Kursmaterialet er nøye utarbeidet i henhold til de nyeste nasjonale standarder og forskrifter, og formidles av våre fageksperter med omfattende praktisk erfaring innen fagfeltet

Kurspakke

Våre eksperter kombinerer dyptgående fagkunnskap med solid erfaring for å skreddersy kurspakker som møter din virksomhets unike behov

Kompaskolen legger vekt på at driftspersonalet skal kunne håndtere og vedlikeholde sine anlegg mest mulig selvstendig, og bare søke ekstern spesialisthjelp ved betydelige avvik

Ved å velge våre bedriftsinterne kurs, sikrer du effektivt forvaltede anlegg, økt tilfredshet blant brukerne, og en mer stabil hverdag for driftsansvarlige, forvaltere og eiere

"Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseheving i din bedrift"
Van Ha Doan - Seniorrådgiver Kompa AS

Van Ha Doan

meld deg på vårt

Nyhetsbrev

- for faginteresserte
fagkunnskap

Faglig fordypning

Sort vann i varmeanlegget

Sort vann i energianlegget er et symptom på korrosjon og kan varsle om underliggende problemer som truer effektiviteten og levetiden til systemet....

Black Water November

November er måneden hvor vi i Kompa setter fokus en utfordring mange overser: tilstedeværelsen av magnetitt i varmeanlegg og hvilke konsekvenser...

En grundig introduksjon til fjernvarme

En grundig introduksjon til fjernvarme Fjernvarme er en ekstremt fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang rekke energikilder, slik som...